Segi nazazu
sare sozialetan :

Ongi etorri !

Nire blog-ak komunikazio digitala, web teknikak eta garapen teknologiko inguruko artikuluak partekatzeko aukera ematen dit.

Helburua artikulu sinpleak idaztea da, guztientzat eskuragarri izateko, nire aholkuak eta teknikak zuhaurrek etxean egiteko.

Barkatu bainan artikuluak frantsesez bakarrik idatziko ditut, niretzat sobera zailan bazait horiek denak itzultzea !